Giá cước - Dịch vụ

KÍCH THƯỚC TRỌNG LƯỢNG

Trọng lượng gói, là lượng không gian mà một kiện hàng chứa liên quan đến trọng lượng thực của nó. Trọng lượng có thể áp dụng cho tất cả các dịch vụ trọn gói trong nước và quốc tế của SAM. Xác định kích thước gói theo inch. Đối với mỗi chiều, đo ở điểm dài nhất, làm tròn mỗi phép đo đến số nguyên gần nhất (ví dụ, 1,00 đến 1,49 sẽ được coi là 1, và 1,50 đến 1,99 sẽ được coi là 2). Nhân chiều dài gói bằng chiều rộng theo chiều cao. Kết quả là kích thước khối theo inch.

Người gửi hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin vận chuyển chính xác và đầy đủ trên tài liệu vận chuyển hoặc trong hệ thống xử lý tự động được sử dụng, bao gồm dịch vụ được lựa chọn, số lượng, trọng lượng và kích thước của bao bì. SAM có quyền kiểm tra bất kỳ gói và / hoặc hoá đơn nào để xác minh lựa chọn dịch vụ, kích thước gói hàng hoặc tính khả dụng của bất kỳ khoản phí nào. SAM có thể cân và đo bất kỳ gói thầu nào của SAM bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào phù hợp với SAM, bao gồm nhưng không giới hạn, các thiết bị đo đa chiều. Nếu bất kỳ khía cạnh nào của thông tin vận chuyển được cung cấp bởi người gửi hàng là không đầy đủ hoặc không chính xác được xác định bởi SAM theo ý riêng của mình và không giới hạn, SAM có thể theo ý riêng của mình và tùy ý không giới hạn điều chỉnh bất cứ lúc nào.


Giá cước dịch vụ - Houston | Virginia.

Door2Door:

$2.95/lb Sài Gòn - $3.75/lb Provinces (South & Central)

$4.5/lb Hà Nội - $5/lb Phú Quốc - North provinces (from Ninh Bình)

Additional Fee:

 • Ensure/Milk/Supplement/Vitamin: $0.3/lb (or $3.25 all in to Sai Gon)

 • Pain relief/cold & cough medicine: $1/bottle

 • Perfume/Cologne/Watch/Shoes/Brand-named Sun Glasses/Purses/Wallets/small electronic device: $3/ea (<$50); $4/ea ($50-$100 value); $8/ea ($101-$250 value); 8% (>$250 value)

 • Medicated Oil (Dầu gió xanh/trắng): $6 per dozen or $0.5/item

 • Laptop: $80 (<$1,000 value); 9% (>$1,000 value)

 • Phone: Iphone Xmax= $90; XS= $80; X= $70; 8= $65; 6 & 7 = $60; 5 = $30 Samsung/others: value > $500= $70; value <$500 =$30-$50

 • Cosmetics: Make up/serum: $2.5/lb; others: $1.5/lb

 • Auto/Moto Parts/Electronics: 8% of value or $5.5 all in for heavy items (please contact for details)

 • Zippo/Bicyle/Seqway/others: please contact for detail

 • Document: $10-$20/all in

 • .

PLEASE CONTACT US FOR ANY QUESTION OR FURTHER DETAILS

Service:

10600 Bellaire Blvd, Ste 137, Houston, TX 77072
Phone: 346-229-5685 Fax: 346-229-5718
Email: info@samcargoexpress.com

Pricing view

Shipping Fee:

$3.50/lb Saigon $3.95/lb Hà Nội & Tỉnh

 • Tracking number available

 • For each package (10 lbs minimum) additional fee will be waived for: Sữa = 6 lbs, Thuốc = 3 lbs, Watch = 1, Perfume = 2, Shoes = 2

Additional Fee:

 • Sữa = $2/lb

 • Thuốc/Vitamins = $2.50/lb

 • Perfume = $5 / chai (Under $100 value or 5%)

 • Watch = $5 / cái (Under $100 value or 5%)

 • Shoes = $5 / đôi (Under $100 value or 5%)

 • SunGlasses (over $100 value) = $10 / cái

 • Purses / Wallets = $5 / cái (Under $100 value or 10%)

 • Cosmetics = additional $2/lb

 • Dầu Xanh / Trắng = FREE

 • Laptop = $65 (Under $1,000 value or 10%)

 • IPhone 10 = $80

 • IPhone 5 -> 8 = $50/$60

 • Brand-name clothing & accessories = 10% value

 • Auto/Moto Parts = $3/lb (Under $500 value or 10%)

 • Electronics 10% of value

PLEASE EMAIL OR CALL US FOR ANY ADDITIONAL PRICING INQUIRIES

Service:

Remote Consolidation Fee: additional $0.50 /lb


Pricing view

Transfer price:

We're weintering the transportation


Transfer service:

Please come back later

Pricing view

Transfer price:

We're weintering the transportation


Transfer service:

Please come back later

Pricing view