Trucking - Specialized Transportation Services

Thời gian hàng về Việt Nam?

Tổng thời gian từ lúc hàng về tới kho Sam ở nước ngoài đến khi hàng đến tay người nhận tại Việt Nam: trung bình 7-10 ngày . Lưu ý: thời gian thực tế có thể thay đổi tùy thuộc tình hình thị trường tại từng thời điểm.

Các loại phí phải chi trả?

Khi SAM kết nối mua hộ/vận chuyển giúp Quý Khách, ngoài giá trị sản phẩm + thuế và phí vận chuyển nội địa nước sở tại là bắt buộc, Quý Khách chỉ phải trả các loại phí sau cho SAM:

  • Phí mua hộ
  • Phí vận chuyển
  • Phí giao hàng tận tay
  • Phụ phí khác theo quy định của SAM tại từng thời điểm