Dịch vụ - Chuỗi kho vận

DỊCH VỤ LƯU KHO

SAM có đội ngũ công nhân nhiều kinh nghiệm, có quy trình kiểm soát chặt chẽ việc bốc xếp, kiểm đếm, xuất nhập, đóng gói, đóng kiện và đóng hàng vào container.

  • Cung cấp các dịch vụ vận chuyển chất lượng cao.
  • Đầu tư phát triển năng lực nhân sự để cung cấp dịch vụ tốt hơn.
  • Đáp ứng theo tiêu chuẩn kho bãi mới nhất.
  • An toàn là ưu tiên hàng đầu trong quy trình làm việc.
  • Đầu tư vào công nghệ để cung cấp dịch vụ nhanh, chính xác và tiết kiệm chi phí.
  • Thường xuyên cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất.

SAM cũng làm đại diện gom hàng từ nhà cung cấp, thây mặt chủ hàng ký giao nhận hàng hoá, đóng hàng vào container và vận chuyển cho người mua ở nước ngoài.